Numesys, Ansys’in EMEA’deki en iyi Channel Partner’ı seçildi

Roketsan-ATMACA-Banner

Amerika’nın Florida eyaletinde düzenlenen Ansys Global Satış toplantısında gerçekleşen ödül töreninde Numesys İleri Mühendislik, Ansys’in EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’ndeki en iyi Channel Partner seçildi.

50 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Ansys, bilgisayar destekli mühendislik çalışmalarında analiz ve simülasyonların yapılabildiği bir bilgisayar destekli mühendislik programı şirketidir. Ansys çözümleri mekanik, yapısal analiz, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve ısı transferi gibi farklı disiplinlerde etkili çalışmalara olanak vermektedir. 

STM Banner

Türkiye distribütörü olan Numesys İleri Mühendislik, Amerika’nın Florida eyaletinde düzenlenen, dünyanın her yerinden 1700 kişinin katıldığı Ansys Global Satış Konferansına yönetim ekibi ile 16-19 Ocak tarihlerinde katılım gösterdi. Konferansın son gününde düzenlenen ödül töreninde Numesys’e; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın en iyi Channel Partner’ı ödülü verildi.

2022 yılında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölge’deki en iyi Channel Partner seçilen Numesys’in bu başarısı, hem alanında dünyaya kalite, takvim ve maliyet etkinlik çerçevelerinde meydan okuyan tüm kullanıcılarının, hem de bu yolda Numesys tarafından sağlanan entegratör görevinin layıkıyla yerine getiriliyor olmasının en önemli ve belirgin çıktısı olmuştur. 

Numesys-2

Savunma ve Havacılık Sektöründe simülasyon teknolojilerinin kullanımının firmalara sağladığı avantajlara ve katma değerlere ilişkin farkındalığın her geçen gün artmasıyla birlikte özellikle bu sektördeki kullanım her geçen gün artmakta ve simülasyon teknolojileri kullanımında sektör, öncül konumunu güçlendirmektedir. 

En gelişmiş ve en denenmemiş teknolojilerin kullanımı ile, en yüksek ve en katı askeri standartların karşılanması hedeflenmekte olduğu için, sadece Türkiye’de değil; tüm dünyada da diğer tüm sektörlere kıyasla “leading edge is the bleeding edge” konumunda olan savunma sanayiinde, tasarım, geliştirme, kalifikasyon ve ürünleştirme süreçlerinde çok yüksek maliyetlerle ve zaman kısıtlarıyla karşılaşılmaktadır. Simülasyon teknolojilerinin bu süreçlerde sektördeki firmalara sağladığı en önemli katma değerler bu zaman ve maliyet kısıtlarını aşacak test ve analiz imkanları sunması olmuştur. 

Kuş çarpması, yıldırım düşmesi, EYP patlaması simüle ediliyor

Bir platformun gerçek saha ve çalışma koşullarındaki değişkenlere vereceği tepkileri gerçek test senaryoları ile sahada gerçekleştirmek çok önemli üretim maliyetleri ve iş gücü koordinasyonu gerektirmektedir. Alınan geribildirimler doğrultusunda iyileştirilen ürünün yeniden bu testlere tabi tutulması da yine sektör firmalarına ilave zaman kaybı, iş gücü kullanımı ve maliyet getirmektedir.

MMU

Simülasyon teknolojileri, sahada yapılacak son kalifikasyon testlerine kadar gelebilecek başlıca geribildirimleri, henüz tasarım aşamasında dahi bilgisayar ortamında almaya imkan vermekte ve bu sayede sahada gerçekleşecek kalifikasyon testlerinde alınacak geribildirimler önemli ölçüde azaltılmaktadır. Yine çok nadir gerçekleşen ve test ortamında tekrarlanması için çok önemli altyapı yatırımları gerektiren analiz çalışmaları da (kuş çarpması, yıldırım düşmesi, mayın/EYP patlaması vb.) simülasyon koşullarında çok daha düşük yatırımlarla ve gerçeğe çok yakın veriler elde edecek şekilde rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Savunma ve Havacılık Sektörüne bu anlamda en benzer dinamiklere sahip uzay teknolojieri alanından bir örnekle bu argümanları desteklemek gerekirse, uzay sektörünün yakın dönemdeki en büyük harikası olan “James Webb Uzay Teleskopu”nun dünyadan 1.5 Milyon Kilometre uzakta ve güneş yörüngesindeki koşullarda nasıl davranacağı, reel test koşullarında karşılanması oldukça güç test standartlarına sahip analiz çalışmaları gerektirmekte olup, önemli ölçüde mühendislik simülasyonları teknolojieri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Analiz çalışmalarına getirilen tüm bu kolaylık, “denenmeyeni rahatlıkla deneyebilme” noktasında mühendisleri cesaretlendirmekte ve normal test prosedürleri çerçevesinde belki denenmesine müsaade edilmeyecek, denenmesi bütçelenemeyecek ve önceliklendirilemeyecek birçok husus, bu sayede denenebilir kılınmaktadır. Bu geniş perspektif, firmaların ürüne tam hakimiyet sağlamasına imkan vermekte ve bu da sürekli gelişmenin önünü açmaktadır.

HÜRJET

Savunma ve Havacılık Sektöründe simülasyon teknolojilerinin kullanımının, firmalara ilaveten tedarik makamı ve son kullanıcılar açısından da önemli avantajlar sağlamaktadır. Savunma ve Havacılık Sektörü dinamikleri ile kullanıcının ve ürünlerin öncül ve yüksek teknolojik doğası gereği, projelerin büyük bir çoğunluğu geliştirme projesi hüviyetinde yürütülmektedir. 

Geliştirme projelerindeki masraflar azaltılıyor

Geliştirme projelerindeki ilave masrafların ve takvimsel gecikmelerin önemli bir çoğunluğu, süreç esnasında öngörülemeyen mühendislik problemlerinin, geliştirme aşamalarının olgunlaştığı noktalarda ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Tedarik makamlarının son kullanıcılara karşı olan “en iyisini, en ucuza ve en kısa sürede temin etme” yükümlülüğü, projelerin takvimine ve bütçesine uygun bir şekilde icrasıyla başarıyla yerine getirilebilmektedir.

Kullanıcısının ve kullanıcısının operasyonlarının “Silahlı Kuvvetler” gibi insan hayatı için yüksek önem taşıyan dinamikleri olan Savunma ve Havacılık Sektöründe, projelerin, kullanıcıyı mağdur etmeden, kilometre taşlarına ve bütçesine uygun bir şekilde ilerletilmesi, tedarik sürecinin tüm paydaşlarınca, yerlilik ve millilik yolculuğunda önemli bir motivasyon unsurudur.

Özellikle “System of Systems” olarak adlandırılan ve silahlı kuvvetler nezdinde stratejik öneme haiz platform seviyesi ürünlerde mühendislik simülasyonlarının katma değeri katlanarak artmaktadır.

  • Kara platformlarında zırhlı personel taşıyıcıların, tankların ve diğer muharip kara unsurlarının patlama dayanımları,  
  • Deniz platformlarında akustik parametreler, mukavemet hesaplamaları ve yine sualtı tehditlere karşı patlama dayanımları,
  • Hava platformlarında tüm uçuş performans parametreleri

PARS-IV-8x8

Mühendislik simülasyon teknolojileri ile çok hızlı ve gerçeğe çok yakın şekilde hesaplanabilmekte ve tasarım revize girdilerine dönüştürülebilmektedir. Firmaların kendi uzman kadroları ile kolaylıkla gerçekleştirebildiği bu analiz çalışmaları sayesinde hem bilgi birikimi ve tecrübe kurumsallaşmakta hem de analize tabi milli kritik tasarım bilgilerinin yurtdışına çıkması engellenmektedir. 

Türk savunma ve havacılık sektöründe simülasyon teknolojileri kullanımı son yıllarda gerçekleştirdiği oldukça büyük atılımlarla küresel ölçekte saygı duyulan bir noktaya ulaşmıştır.

Tüm faaliyet alanlarında kendine yeterlik anlamında çok büyük gelişmeler sağlanmış ve altyüklenici seviyesinde kritik yabancı paydaşları olan en büyük projelerde dahi çok yüksek yerlilik oranları yakalanmıştır. Türk Savunma ve Havacılık Sektörü firmaları, emekleme ve yürüme dönemlerini çoktan geride bırakarak koşusuna başlamış ve yakın geçmişte “kimden alsak?” diye hesap yapılan en stratejik ürünlerde dahi uluslararası arenada rekabet edebilir ürünler ortaya koymuştur. Tüm bu büyük kilometre taşları başarıyla geride bırakılırken, artık projelerin “kendine yeterlilik” ön plandaki konjonktürdeki “her ne pahasına olursa olsun” tamamlanması kaygısı, yavaş yavaş yerini ürünlerimizi uluslararası arenada da egemen kılacak “maliyet etkin” bir şekilde tamamlama kaygısına bırakmıştır.

En büyük savunma projelerine katma değer sağlıyor

Ürünleşme aşamasında gelinen bu çok önemli olgunluk noktasında, tüm firmalarımız mühendislik simülasyonlarının önemine dair her geçen gün artan bir farkındalık düzeyine erişmektedir. Yerli kullanıcısını tatmin etmeyi başarmış ve artık ihracat odaklı çalışan tüm firmalar tarafından, maliyet etkinlik ve teknolojik üstünlük kaygılarının sağladığı motivasyonla önemli ölçüde simülasyon teknolojileri kullanılmaktadır.

Bugün ihtiyaç sahibi Türk Silahlı Kuvvetleri’nce ve tedarik makamı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda sitayişle bahsedilen tüm büyük yerli ve milli projelerde simülasyon teknolojileri başarıyla kullanılmakta ve yüksek katma değer sağlamaktadır. 

Kıyı-Savunma-ATMACA

Numesys’in sektördeki simülasyon teknolojileri kullanımına katkıları oldukça fazladır. Simülasyon teknolojilerinin firmalarımızın faaliyetlerine katacağı katma değer, yazılımın menşeinden bağımsız bir şekilde aşikar olmakla birlikte, Numesys bu noktada çözümlerin Türk firmalarınca içselleştirilmesine yönelik çok önemli bir çözüm entegratörü görevi görmektedir.

Çözümlerin kendi başlarına sağlayacağı etkinliğe ilaveten, bahse konu çözümlere firmalarımızın hızlı adaptasyonu ve azami hakimiyetinin sağlanması noktalarında da Numesys çok önemli bir katma değer yaratmaktadır.

Firmaların simülasyon çözümlerine yaptığı yatırımların en etkin şekilde kullanılması ve atıl kalmaması için, genlerinde Anova ve Figes gibi iki köklü mühendislik firmasının mirasını taşıyan Numesys, mühendislik simülasyonlarının firmaların faaliyetlerine katacağı katma değere ilişkin farkındalığı artırmak için gerekli tüm tanıtım, eğitim ve destek faaliyetlerini büyük bir motivasyonla gerçekleştirmektedir.


 

  Sarsılmaz
Başa dön tuşu