Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan 100’e Yakın Personel Alımı

Roketsan-ATMACA-Banner

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, çeşitli branşlarda yüze yakın personel istihdam edecek. Personeller, genellikle teknik branşlardan alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, ağırlıkla teknik olmak üzere çeşitli branşlarda yüze yakın personel alımı yapacak. İstihdam edilecek personelin çoğunluğu Ankara’da, bir kısmı ise İstanbul (Tuzla vb.), Kocaeli (Gölcük) ve Yalova’da görev yapacak.

STM Banner

Başvuru ve Bilgi Alma Şekli

D. Başvuru Şekli

Adayların 12.09.2022 – 26.09.2022 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurmaları ve aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 26.09.2022, Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00’a kadar) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler elektronik ortamda alınacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E. İstenen Belgeler

Adaylar başvuruları esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. İstenen belgeler aşağıda sıralanmaktadır:

a) Özgeçmiş,

b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi,

d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili sonuç belgesi,

e) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi (Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü barkodlu ve içeriğinde İş Yeri Unvan Listesi bulunan)

F. Giriş Sınavına Çağrı

(1) Başvurduğu ilanda yer alan şartları sağlayan ve giriş sınavına katılmaya hak kazananların ad ve soyadları, sınav tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet (www.ssb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

G. Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı iki aşamalı sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecektir.

(2) Giriş sınavının ilk aşamasında, başvuran adaylardan ilanda yer alan şartları sağlayanların, ihtiyaç duyulan pozisyon için belirtilen özel bilgi ve ihtisas alanlarına ilişkin uzmanlık seviyeleri ölçülecektir. İlk aşamada yapılan sınav sonucu başarılı bulunan adaylar ikinci aşama sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(3) Giriş sınavının ikinci aşamasında, adayların teknik kapasitesi ve iş tecrübesinin ihtiyaç duyulan projelere uygunluğu, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin pozisyona uygunluğu değerlendirilecektir.

(4) Giriş sınavının birinci ve ikinci aşamasında başarılı sayılabilmek için, 100 (yüz) puan üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Başarı puanı, komisyon üyeleri tarafından her bir aday için verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.

(5) Giriş sınavı başarı puanı ikinci aşamada gerçekleştirilecek sınavın sonucudur.

(6) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

H. Değerlendirme, İlan ve Atama

(1) Giriş sınavının ikinci aşamasında başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılarak asıl ve varsa yedek adaylar belirlenecektir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) asıl ve varsa yedek listeler belirtilerek ilan edilecektir.

(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir.

(4) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanların yerine, göreve başladıktan sonra ölüm veya istifa hallerinde başarı sırasına göre yedek listeden aday çağrılabilir.

(5) Yedek listede yer alan adayların hakları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(6) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İ. Bilgi Alma

(1) İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 97 00 ve (312) 411 96 85 numaralı telefonlarından edinilebilecektir.

İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞLARI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ…


Kaynak: SavunmaSanayiST.com

  Sarsılmaz
Başa dön tuşu