Türk savunma sanayiinin 2021 yılı hedefleri açıklandı

Roketsan-ATMACA-Banner

T.C. Cumhurbaşkanlığı, 2021 yılına ilişkin “Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan raporda, savunma sanayiine ilişkin hedefler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından hazırlanan “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de paylaşıldı. SBB tarafından paylaşılan raporda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından icra edilen faaliyetlerdeki güncel duruma ve ileriye dönük hedeflere de yer verildi.

STM Banner

Rapora ilişkin veriler:

a) Mevcut Durum

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) verilerine göre 2019 yılında
bir önceki yıla göre savunma ve havacılık sektörü cirosu yüzde 24 artış göstererek 10,9
milyar ABD doları, yurt dışı satış geliri yüzde 40 artış göstererek 3,1 milyar ABD dolarına
ulaşmıştır. 2002 yılında yüzde 20 civarında olan savunma sanayii yerlilik oranı 2019 yılı
itibarıyla yüzde 67 düzeyine ulaşmıştır.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından halihazırda 700’ü aşkın proje
yürütülmekte ve söz konusu projeler yürütülürken; Türk savunma sanayiini Türkiye’nin
küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmek üzere savunma sanayii ekosistemini dışa
bağımlılığı asgari seviyeye indirecek şekilde güçlendirmek gayesiyle hareket edilmektedir.
Bu hedef doğrultusunda üstün teknik özellikleri haiz ürünleri içeren, farklı harekât
ihtiyaçlarına ve görev alanlarına hitap edebilecek projelerin hayata geçirilmesine yönelik
çalışmalara öncelik verilmekte; sektörel yetkinlikleri artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak
üzere muhtelif destek mekanizmaları uygulanmaktadır.

Savunma sanayii teknolojilerinde dönüşümü sağlama çalışmalarına devam edilmekte,
geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlar günden güne artmaktadır. 2020 yılında;
geleceğin savaş konseptini belirleyecek olan eklemeli imalat teknolojileri, grafen ve iki
boyutlu malzeme teknolojileri, sürü zekâsı, enerjik malzemeler, akustik teknolojiler, RF
teknolojileri alanlarında Odak Teknoloji Ağları (OTAĞ) faaliyetleri yürütülmüş ve milli
teknoloji hamlesinine hız kazandıracak kompozit teknolojileri, robotik teknolojiler, lazer ve
elektromanyetik teknolojileri, optik teknolojileri, yapay zeka teknolojileri, büyük veri
teknolojileri, sinyal ve görüntü işleme teknolojileri, bilişsel haberleşme teknolojileri, 5G
teknolojileri, geniş bant mobil haberleşme teknolojileri, tahrip teknolojileri, KBRN
teknolojileri, akustik teknolojileri, ekran teknolojileri, kızılötesi algılama teknolojileri ve RF
teknolojileri alanlarında proje faaliyetleri sürdürülmüştür.

Teknoloji geliştirme faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olan gelişmiş bir test ve sertifikasyon altyapısına sahip olmak ve mevcut test merkezlerini en etkin şekilde kullanmak yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında; yerli test kabiliyetlerinin Online Test Portalı üzerinde toplanmasını sağlamak amacıyla ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde faaliyetler yürütülmüştür.

Savunma Sanayii Temel Bilgiler

b) Amaç

Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve savunma sanayiinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak temel amaçtır.

c) Politika ve Tedbirler

d) Hedefler

Hedefler


Kaynak: SavunmaSanayiST.com

  Sarsılmaz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu